Nagy verseny

Az eladó LEVNO költözteti a raktárt, a szállítás 4-5 napot késik. Köszönöm a megértést.

Tárolási feltételek

  Az e feltételek alapján fennálló kötelezettségek és jogok olyan természetes vagy jogi személyekre vonatkoznak, akik az Naranu Prague s.r.o.-nál, IČ 04270452, székhellyel: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Cseh Köztársaság, és amelyet a pilseni regionális bíróságnál vezettek, C. szakasz, 27472 sz. betét, szolgáltatási szerződést kötött a használt felhasználói fiók típusától függően.

 • Fogalmak
 • Marketplace feltételek - több itt.
 • Felhatalmazott - természetes vagy jogi személy, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik az üzemeltetővel (az eladó felhasználói fiókkal) az Általános Szerződési Feltételek szerint - részletesebben a virtuális galéria szolgáltatásait és a Virtuális térnek a Piac helyén történő biztosításáról szóló megállapodást.
 • Letétkezelési feltételek - az ebben a dokumentumban szereplő szabályok, ha ezek a feltételek nem tartalmazzák a fizetés megfelelő végrehajtásához szükséges szabályokat, a kedvezményezett és a betétes között megállapodott üzleti feltételek (amelyek minden termékoldalon fel vannak tüntetve), amelyek alapján a vételi szerződés megkötésre kerül.
 • Begyűjtési számla - a letétkezelő által megjelölt számla a pénz megőrzésére.
 • Letétkezelő - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, székhelye: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, bejegyezve a Plzeňi Regionális Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 27472. sz.
 • Betétes - természetes vagy jogi személy, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik az üzemeltetővel (a Vevő felhasználói fiókja) az Általános Szerződési Feltételek szerint - virtuális galéria szolgáltatások.
 • Letétkezelési szerződés - a betétes, a letétkezelő és a szolgáltató között e feltételek alapján megkötött szerződés.

 • 1. Őrizet
 • 1.1 Abban az esetben, ha a kedvezményezett és a betétes vételi szerződést köt, amelynek tárgya a Shipgratis.hu virtuális galériában megjelenő termékek, mindkettő megállapodik abban, hogy őrizet-megállapodást köt a letétkezelővel, amelyet az alábbi letéti feltételek szabályozzák.
 • 1.2 A Betétes vállalja, hogy a Letétkezelõ kezében pénzeszközöket helyez el a Kedvezményezett által megengedett fizetési módok egyikében, például a közöttük kötött adásvételi szerzõdésbõl fakadó teljesítéssel.
 • 1.3 A Kedvezményezett vállalja, hogy elfogadja ezt a teljesítési módszert.
 • 1.4 A letétkezelő vállalja, hogy az alapokat ezen feltételekkel kezeli.
 • 1.5 A gondozáshoz kapcsolódó költségeket a kedvezményezett viseli.

 • 2. Őrizet és fizetési folyamat
 • 2.1 A Betétes a letétkezelő beszedési számlájára fizeti ki a pénzeszközöket a Betétesek és a Kedvezményezett között megkötött vételi szerzõdésbõl származó vételárnak megfelelõen, a megállapított idõtartamon belül és módon.
 • 2.2 A letétkezelő indokolatlan késedelem nélkül értesíti a kedvezményezettet a pénzeszközök kifizetéséről.
 • 2.3 A kedvezményezett az általa és a betétes között létrejött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségeit az alkalmazott egyedi fizetési módszer sajátosságai szerint teljesíti.
 • 2.4 Miután a hitelező teljesítette a betétessel szemben fennálló kötelezettségét, a letétkezelő felszabadítja a pénzeszközöket a letétkezelésből, és átutalással küldi el neki a felhasználói fiókjában megadott bankszámlára.

 • 3. A pénzeszközök visszavonása
 • 3.1 A letétkezelőnek csak akkor szabad késleltetnie a pénzeszközök kifizetését, ha a kedvezményezett nem teljesítette a piaci feltételekből fakadó kötelezettségeket.
 • 3.2 Abban az esetben, ha a letétkezelő gyakorolja a pénzeszközök folyósításának jogát, indokolatlan késedelem nélkül értesíti a kedvezményezettet, és tárgyalásokat kezd vele azzal a céllal, hogy kiküszöbölje a pénzösszegek folyósításának okát.
 • 3.3 Abban az esetben, ha a kedvezményezett elkerüli a pénzeszközök kifizetésének késedelme okának kiküszöbölésére irányuló tárgyalásokat, a letétkezelőnek joga van erről a betétet értesíteni.

 • 4. Pénzvisszafizetés
 • 4.1 Ha a letétkezelő és a kedvezményezett között 90 napon belül nem születik megállapodás a piaci feltételek megsértésének kiküszöbölésére, a letétkezelõnek joga van a pénzeszközök visszatérítésére a betétesnek.
 • 4.2 Ha a piaci feltételek megsértésének kiküszöbölése hosszabb időt igényel, a letétkezelő meghosszabbíthatja a tárgyalások határidejét.
 • 4.3 A letétkezelőnek nincs joga eldönteni vagy értékelni a betétes és a kedvezményezett közötti adásvételi szerződésből fakadó vitákat, vagy bármilyen más kölcsönös vitát vagy a mini és harmadik felek közötti vitákat. Mindazonáltal ajánlásokat és szankciókat adhat a piaci feltételek be nem tartása esetén.
 • 4.4 A letétkezelő nem szabad a letétkezelőből pénzt kibocsátani a betétesnek, kivéve a jelen feltételekben kifejezetten említett esetekben.

 • 5. A szerződő felek utasítása
 • 5.1 A bűncselekményekből és a terrorizmus finanszírozásából származó jövedelem legalizálása elleni egyes intézkedésekről szóló 253/2008. Sz. Törvény 9. szakaszának rendelkezéseire hivatkozva a betétes a pénzeszközök megőrzése kapcsán kijelenti, hogy a pénzeszközök valódi tulajdonosa, és hogy ezek a pénzeszközök nem bűncselekményből származnak. és nem szolgál a bűncselekményből származó bevételek és a terrorizmus finanszírozásának mosására.
 • 5.2 A Betétes és a Kedvezményezett megállapodnak abban, hogy a pénzeszközök a letétkezelés teljes ideje alatt a beszedési számlán vannak, és tudomásul veszik, hogy a Letétkezelő nem vállal felelõsséget a pénzeszközökért az ezen számlát vezetõ bank rossz gazdasági helyzete miatt.
 • 5.3 A letétbe helyezett összeg kamatai a letétkezelőnek tartoznak, mint a letétkezelés díja. A letétkezelő nem jogosult a beszedési számla vezetésével kapcsolatos költségek megtérítésére.