Relamációs eljárás

Reklamációs eljárás

1. Reklamációkor be kell jelentkeznie és az ITT található utasítások szerint eljárnia.

Áruvisszaküldés 30 napon belül

1. Áruvisszaküldés esetén be kell jelentkeznie és az ITT található utasítások szerint eljárnia.

A reklamációkat az esetek többségében új áru küldésével oldjuk. Amint a reklamált árut megkapjuk a szállító máris küldi a rendeléskor megadott címre az új terméket. Az új termék elküldéséről a vásárló e-mailben van tájékoztatva. Az új áru szállítási ideje ugyanannyi, mint a rendeléskor - minden terméknél fel van tüntetve. A raktárkészleten lévő termékeket az elküldés napjától számított 2-ig kézbesítjük. A többi árunál a szállítási idő egyénileg fel van tüntetve a terméknél, szállító és idénytől (karácsony, más ünnepek) függően. A feltüntetett kézbesítési idő mindig az küldés napjától számítódik.

Kérjük, a reklamált árut mindig ajánlva, és soha ne utánvételre küldje. Az árut ne küldje vissza korábban, mint kitöltené a reklamációs nyomtatvány, mivel általában a terméket nem kérjük visszaküldeni. Ha mégis kérni fogjuk az áru visszaküldését, a címet tiketen elküldjük.

Ha a reklamált terméket nem lehet megjavítani és a szállítóinknál ugyanolyan termék nem lesz készleten, akkor értesítjük az ügyfelet és felkínálunk neki egy hasonló terméket. Ha ezzel az ügyfél nem ért egyet, akkor visszaadjuk a pénzt.

Reklamációs irányelvek

A ShipGratis.hu internetes bevásárlóközpont reklamációs eljárása, melyet az Ateli, Kft. (továbbiakban csak „szolgáltató”) üzemeltet


1.Általános rendelkezések

Ez a reklamációs eljárás szabályozza az Eladó, (továbbiakban csak „Szállító“), mint egyik fél és a vásárló, mint másik fél jogait és kötelességeit. Ez a reklamációs eljárás különböző jogokat és kötelességeket határoz meg a vásárló számára, aki az eladóval vásárló-fogyasztóként kerül szerződési kapcsolatba, amikor a fogyasztó fogalmát a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a 89/2012-es törvény 419.§-a határoz meg, és más jogokat és kötelességeket azoknak a természetes és jogi személyeknek, vállalkozóknak a vállalkozói törvény értelmében vagy további hatályban lévő jogszabályok, állami intézmények és szervezetek (tovább csak „vásárló vállalkozó), aki az eladóval a üzleti vagy vállalkozói tevékenysége képviseletében tárgyal, amikoris a két vásárló különböző jogairól és kötelességeiről lent olvashat, mint a vásárló-fogyasztó jogai és kötelességei, valamint a vásárló-vállalkozó jogai és kötelességei.
Mivel a reklamációs eljárás feltételei néhány jogot együtt határoznak meg és mindkét típusú vásárlóra érvényesek, ezért ott „vásárló” megnevezéssel vannak feltüntetve. A két típusú vásárlóra vonatkozó különböző jogok és kötelességek abból az okból vannak, hogy a vásárló-vállalkozók és az eladó jogi viszonyát az üzleti feltételek szabják meg, míg a vásárló-fogyasztó és eladó jogi viszonyát a Cseh Köztársaság 89/2012-es és 634/1992-es törvénye, valamint a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg, amivel összefüggésben vannak a különböző jogok és kötelességek a reklamációs eljárásban is, vagy igények a reklamációból, melyek a fő felelősségvállalásból erednek és a jogszabályokból.
A reklamáció megoldását a vásárló-fogyasztó esetében a polgári törvénykönyv szabályozza.
Ha a fogyasztói panaszokkal foglalkozó vevő irányadók ennek Panaszok eljárási polgári törvénykönyv (főként a speciális szabályozó rendelkezések a fogyasztók jogait vevő hibás teljesítés), és törvény a 634/1992. számú törvény szerint a fogyasztóvédelemről és a kapcsolódó jogszabályokról. Vásárlónak egy vállalkozó követelésének megoldásakor a panaszokat a panaszkezelési eljárással és a polgári törvénykönyvvel összhangban kell kezelni.

A jótállás azokra az árukra vonatkoznak, melyeket a bevásárlóközponton keresztül vásároltak meg ShipGratis.hu és éltek a reklamációval a jótállása ideje alatt. Minden megvásárolt termékről ebből a bevásárlóközpontból a vásárló számára az Én számlám részben elérhető a vásárlást igazoló okmány, mely egyben a jótállás is és szállítólevél is. A hibás termék reklamációjánál a vásárlónak nem kell a szolgáltatónak elküldenie a vásárlást igazoló okmányt, be kell azonban pontosan tartani az
ITT leírt folyamatot.

2.Eltérés az adásvételi szerződéstől és sérült áru kézbesítése

Ha a vásárló megállapítja, hogy a kézbesített termék sérült, vagy eltérést fedez fel az ÁFÁ-s számla, mely szállítólevélként és jótállásként is szolgál, és a ténylegesen kézbesített áru között (típusban és mennyiségben), nyomatékosan ajánljuk azonnal (a legjobb 24 órán belül) felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval az ügyfélszolgálaton keresztül, hogy ezeket a hibákat elhárítsa. A vásárlót a szolgáltató felszólíthatja, hogy fotózza le a kézbesített csomagot, ezért a csomagolóanyagot javasoljuk megőrizni. A fogyasztó vásárlói igényeivel a polgári törvénykönyv 2158-2174. szekciója foglalkozik. Ha a szerződéstől való eltérést a vásárló-fogyasztó az áru átvételétől számított 6 hónapon belül észleli, akkor arra minden ellentmondás nélkül úgy kell tekinteni, minta már az átvételkor keletkezett volna. Ilyen esetben a vásárló-fogyasztónak jogában áll választani a hiba jótállás alatti kijavítása vagy az áru hibátlanra cserélése között. Ha ez az eljárás nem lehetséges, akkor a vásárló megfelelő mértékű kedvezményre jogosult az árból vagy visszaléphet a szerződéstől.


3.Garanciális feltételek

A garancia ideje 24 hónap, kivéve az 5. pontban leírtak. A jótállási időszak az áruk kézhezvételének napján kezdődik. Az eladó vagy meghatalmazott képviselője a keresetet azonnal, összetett ügyekben három munkanapon belül dönt. Ez a határidő nem tartalmazza a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő időtartamot a hiba szakszerű felméréséhez. A panaszt, beleértve a hiba megszüntetését is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az eladó hosszabb időn keresztül megegyezik a fogyasztóval. Ennek az időtartamnak a lejárata a szerződés lényeges megsértésének minősül.


4. A garancia alkalmazhatatlansága

A garancia teljes mértékben vagy részben a következő esetekben nem alkalmazható:

  • - a garanciális idő letelte után
  • - mechanikus károsodás, szakszerűtlen összeszerelés, szakszerűtlen használat vagy kezelés, az általános karbantartás elhanyagolása esetén
  • - az áru használata helytelen körülmények között, melyek nem felelnek meg a meghatározott feltételeknek vagy más, a gyártó által meghatározott paramétereknek
  • - az árut természeti csapás vagy áramkimaradás károsította meg
  • - az áru a túlzott terheléstől vagy a dokumentumokban feltüntetettekkel ellentétes használattól károsodott

5. A 24 hónapnál rövidebb élettartamú áru

Minden fogyasztási cikkre 24 hónapos jótállást adunk. Ha az árunál 24 hónapnál rövidebb élettartam van feltüntetve, akkor az élettartam lejárta után benyújtott reklamációt el lehet utasítani.

6. A reklamációs eljárás alkalmazása és intézése

A reklamációkat a szolgáltató, az Ateli, Kft. biztosítja és intézi. A vásárló postai úton vagy futárral, saját költségén és kockázatán visszaküldi a reklamált árut a szolgáltató címére, amit a reklamációs szelvény helyes kitöltése után küldünk el. A vásárló az árut a szolgáltató csehországi címére küldi. A reklamációs eljárás megkezdéséhez kattintson ITT

Azt javasoljuk, hogy az árut a kézikönyvekkel, dokumentumokkal, kábelekkel, CD-kel és minden tartozékkal együtt küldje vissza és ha lehetséges (természetesen nem kötelesség), akkor az eredeti- vagy pótcsomagolásban. A reklamációs részleg dolgozója megítéli a reklamált hibát és dönt a reklamáció érdemességéről, ha ez lehetséges, akkor azonnal. A reklamáció folyamatáról a vásárló a reklamációs szelvény által lesz tájékoztatva.


Abban az esetben, ha a reklamált hiba elbírálásakor a szolgáltató megállapítja, hogy a reklamáció alaptalan, akkor erről haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót, mindig azonban legkésőbb a reklamáció benyújtása után 30 napon belül. A fogyasztó megvásárló jogosult a hibákért való felelősségének gyakorlása összefüggésében felmerült költségek megtérítésére. Leggyakrabban a reklamáció új termék küldésével van megoldva, amit a szállító küld el.

A 30 napos, a reklamáció intézésére rendelkezésre álló 30 nap azzal a nappal kezdődik, amikor a vásárló elküldte a reklamációját. Ha a határidő napokban van meghatározva, akkor az esemény, mely kezdésként meghatározható, utáni nappal. Ha a határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik, akkor a határidő az őket követő első munkanap.


Olyan hibák, amelyek szokatlan szerződésszegést okoznak
Olyan hiba esetén, amely a szerződés jelentéktelen megsértését okozza, a vevő jogosult a hibát felszabadítani. Ha ez nem aránytalan a bejelentett áruk hibája esetén, amely természeténél fogva eltávolítható, akkor a fogyasztónak joga van kicserélni az árukat, vagy ha az ilyen hiba csak egy része, az alkatrész cseréje. Ha ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő kérheti ésszerű engedményt, vagy visszavonhatja a szerződést.

A termék cseréje
A hibás áru reklamációja, ha abból a szállítónál van készleten, a termék cseréjével intéződik. Ha a termék nincs készleten a reklamáció benyújtásának napján, akkor a vásárló-fogyasztó a szolgáltatóval megegyezhet egy későbbi kézbesítési időpontban, amikor a pótterméket megkapja. A termék a szolgáltató költségeire van elküldve a vásárlónak. A fogyasztóval való megegyezés után lehetséges (feltételezve, hogy a reklamált áru a meghatározott szállító már nem gyártja vagy a termék régen nem elérhető), hogy egy másik gyártó termékére cseréljék a hibás árut. Az újonnan küldött áru tulajdonságainak egyformának vagy jobbnak kell lennie az eredeti terméktől, és ugyanazokat a funkciókat, ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel látja el.

Ha a hiba ingyenesen nem távolítható el vagy az áru nem cserélhető ki, akkor a vásárló megfelelő mértékű árkedvezményt kérhet vagy visszaléphet a szerződéstől.

A termék cseréjére a vásárlónak abban az esetben is joga van, ha elhárítható hibáról van szó, de a meghibásodás már többszörösen előforduló a javítás után is, vagy a több előforduló hiba miatt a vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A több hiba alatt a 3. jogosult és elismert reklamáció értendő, mely ugyanolyan típusú, vagy a 4. megjavított és elismert, különböző típusú hiba, vagy megjavított és elismert reklamáció 3, egyszerre előforduló nagyobb hiba.
A vásárló-fogyasztónak több javítható hiba előfordulásakor jogában áll visszalépni a szerződéstől vagy kérni a termék cseréjét. A választás a vásárlón áll.


Olyan hibák, amelyek súlyos szerződésszegést okoznak
Olyan hiba esetén, amely a szerződés lényeges megsértését eredményezi, és amely megakadályozza az áruk hibás árunak történő használatát, a vevőnek joga van az áruk cseréjére vagy a szerződéstől való visszavonásra. Alternatívaként a vevőnek jogában áll ésszerű engedményt kérni. Ha a hiba helyrehozhatatlan, de nem akadályozza meg az áruk használatát, és a vevő nem igényli cseréjét, akkor az áruk árán ésszerű engedményben részesül. A panaszokat, beleértve a hiba megszüntetését is, 30 naptári napon belül kell rendezni, kivéve, ha hosszabb időszakról van szó.


7. Szállítás közben károsodott áru

A vásárlónak jogában áll elutasítani az olyan csomag átvételét a szállítmányozótól, ha láthatóan és súlyosan károsodott a csomagolás, ami arra enged következtetni, hogy a csomagoláson belül lévő áru is károsodott (azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a dobozon látni, hogy víz érte vagy ki volt téve az időjárás viszontagságainak). Ezért, kérem, szenteljen fokozott figyelmet a csomag állapotának ellenőrzésére – a karton felülete, a védőszalag és további, akár pici károsodás, repedés. Különösen akkor, ha a csomagolás szakadt, mert az jel, hogy az áru valószínűleg nem lesz hibátlan. A vásárló köteles a küldemény látható károsodása esetén a futárral felvenni a káreseményről szóló jegyzőkönyvet, különben a későbbi reklamáció esetén előfordulhat, hogy az nem lesz elismerve neki.

Ha a vásárló a csomag kinyitása után fizikai károsodást állapít meg az árun, amit okozhatott a szállítás, akkor ezt haladéktalanul közölnie kell a szolgáltatóval, mely a vásárlót tájékoztatni fogja a következő lépésekről. Károsodott termék kézbesítése esetén a vásárló új árura jogosult.

8. Záró rendelkezések

Az eladó semmilyen esetben sem felelős az adatvesztésért, amit a reklamált áru tartalmaz, ezért a vásárlónak azt tanácsolja, hogy adekvát módszerrel a reklamált terméken kívülre mentsen el másolatot adataiból.